Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška o místních poplatcích

01.01.2003

vyhláška o místních poplatcích

01.01.2011

vyhláška o místních poplatcích

01.01.2012

   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

 

 ROK 2012    
zápis leden 2012.rtf  zápis květen 2012.rtf  zápis září 2012.rtf
zápis únor 2012.rtf  zápis červen 2012.rtf  zápis říjen 2012.rtf
zápis březen 2012.rtf  zápis červenec 2012.rtf  
zápis duben 2012.rtf  zápis srpen 2012.rtf  
     
ROK 2011    
zápis leden 2011.docx    
zápis únor 2011.doc    
zápis březen 2011.docx    
zápis duben 2011.docx    
zápis květen 2011.docx    
zápis červen 2011.docx    
zápis červenec 2011.docx    
zápis srpen 2011.docx    
zápis září 2011.docx    
     
     
ROK 2010    
zápis listopad 2010.doc    
zápis prosinec 2010.doc    
     

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

14. 11. Sáva

Zítra: Leopold
Ziveobce.cz

Návštěvnost stránek

059515