fulltextové hledání

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Nové Sady

2. Důvod a způsob založení

Obec Nové Sady (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
Dobrovolní hasiči
Místní lidová knihovna

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Nové Sady
  Nové Sady 5
  683 08 Studnice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Nové Sady
  Nové Sady 5
  683 08 Studnice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí 15.00 - 17.00 hod.       
  středa  15.00 - 17.00 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 517 385 215
  mobilní telefon: 737 241 700

 • 4.5 Čísla faxu

  xxxx

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obecnovesady.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy

  starostanovesady@seznam.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  c7a2w3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 18822731/0100

6. IČ

00373532

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

         dosud nebyly podány žádosti dle zákona

 Zpráva 2015.doc

 Zpráva 2014.doc

 Zpráva 2013.doc

 Zpráva 2012.pdf

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

18. GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Pověřenec

 • Titul, jméno a příjmení:          Ing. Jan Gubaš
 • E-mailová adresa:                  gubas@catania.cz
 • Číslo mobilního telefonu:       +420 733 187 073

 ___rozsirene-informace-na-web-obce-a-mesta.pdf